De vzw Belgische IFA afdeling – studiecentrum voor fiscaal recht hecht veel belang aan de privacy en aan de verwerking van de persoonsgegevens van de mensen waarmee het in het kader van zijn activiteiten contact heeft. We stellen dan ook alles in het werk opdat u uw persoonsgegevens in alle vertrouwelijkheid aan ons kunt blijven toevertrouwen.

In dit kader willen we u informeren over hoe en voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens verwerken. We herinneren u er ook aan dat u uw gegevens kunt raadplegen, aanpassen, en zo nodig kunt wissen. Neem daarvoor contact op met de secretaris-generaal van onze afdeling.

De gegevens die onze vzw verwerkt zijn hoofdzakelijk contactgegevens en informatie met betrekking tot uw deelname aan voordrachten en evenementen van onze afdeling.

We gebruiken die gegevens vooral in het kader van de activiteiten van onze afdeling, om u uit te nodigen voor onze vergaderingen, voordrachten en activiteiten en om informatie door te sturen met de betrekking tot onze afdeling en de oproepen tot betaling van de lidbijdragen.

De vzw Belgische IFA afdeling – studiecentrum voor fiscaal recht bevestigt dat haar privacybeleid GDPR-conform is. Onze afdeling deelt geen informatie mee aan derden maar enkel aan IFA, waar u lid van bent.

Wenst u meer informatie? Neem dan contact op met de secretaris-generaal van onze afdeling (jm.degee@liedekerke.com)