Congressen

Elk jaar stellen leden van de Belgische afdeling de nationale verslagen op over de twee hoofdonderwerpen van het jaarlijkse congres. Die verslagen worden gepubliceerd in de Cahiers de Droit fiscal international.

Congressen

Sinds 1990 werden de volgende verslagen opgesteld

This is the cookie consent page