IFA International

De “International Fiscal Association” (afgekort tot “IFA”), werd opgericht in 1938.

Haar doel behelst de studie van het internationaal fiscaal recht en de fiscale rechtsvergelijking, evenals de economische en financiële gevolgen van de fiscaliteit (www.ifa.nl).

De IFA is de enige niet-gouvernementele internationale organisatie met een dergelijke doelstelling.

De IFA bestaat momenteel uit 59 nationale afdelingen en telt 12.000 leden uit 102 landen. België was een van de stichtende landen van de IFA en is vertegenwoordigd in de centrale organen van de organisatie.

De IFA verwezenlijkt haar doelstelling door de wetenschappelijke onderzoeken die zij coördineert, door de jaarlijkse internationale congressen die zij organiseert in samenwerking met een nationale afdeling, en door de samenwerking met andere internationale organisaties, zoals de stichting “International Bureau of Fiscal Documentation”.

Op die manier neemt de IFA deel aan de ontwikkeling van de beginselen van het internationaal fiscaal recht in de hedendaagse economische en politieke context. De IFA heeft leden met uiteenlopende achtergronden (ambtenaren, adviseurs, wetenschappers, allen van hoog niveau en afkomstig uit alle mogelijke landen) die samenwerken in het onderzoek naar geldige en pragmatische oplossingen. De IFA is een bevoorrechte gesprekspartner van de OESO, de Verenigde Naties, de Europese Unie en de meerderheid van de nationale fiscale administraties.

De IFA stimuleert bovendien wetenschappelijke studies.

Vooreerst beloont de IFA elk jaar een wetenschappelijk werk met de toekenning van de Mitchell B. Carroll prijs.

Daarnaast biedt de IFA een “Poster Program” aan dat onderzoekers de kans geeft de jaarlijkse IFA congressen bij te wonen en er met de andere congresdeelnemers een forum over hun onderzoek te houden.

In 2005 ten slotte, heeft de IFA het “Young IFA network” (“YIN”) opgezet ter bevordering van de toetreding van jonge fiscalisten.

 

This is the cookie consent page